Μόνο σήμερα
Εξοικονομήστε 80%
Στο πακέτο Black Friday
Τέσσερα καταπληκτικά προϊόντα, ένα χαμηλή τιμή! Βελτιστοποιήστε, επισκευάστε και ενισχύστε τον υπολογιστή σας με ένα μόνο κλικ!

ΒΙΑΣΥΝΗ! Η συμφωνία αυτή λήγει σε...

00
ώρα
:
00
λεπτό
:
00
δεύτερος
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσουν την ιστοσελίδα μας σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες, ωστόσο αυτή η σελίδα είναι μηχανή μεταφραστεί χρησιμοποιώντας το Google Translate. κοντά
Άρθρα

Το σφάλμα BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows XP, Vista, 2000, 2008 και Windows 7 και 8. Σημαίνει ότι παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία εκκίνησης λόγω ελαττωματικού ή ελλιπούς οδηγός και η απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης του υπολογιστή πραγματοποιείται για την αποφυγή ζημιών και απώλειας δεδομένων. Το σφάλμα BSOD προκαλείται συνήθως από ζητήματα προγραμμάτων οδήγησης υλικού ή συσκευών, όπως παρωχημένο, κατεστραμμένο ή κατεστραμμένο πρόγραμμα οδήγησης. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε ένα πρόσφατα εγκατεστημένο υλικό ή πρόγραμμα οδήγησης που είναι ασύμβατο με […]

Το σφάλμα BOOTLOG_NOT_LOADED BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows XP, Vista, 2000, 2008 και Windows 7 και 8. Σημαίνει ότι παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία εκκίνησης λόγω έλλειψης φόρτωσης ορισμένα αρχεία εκκίνησης. Τα αρχεία εκκίνησης ενδέχεται να λείπουν ή να αλλοιώνονται και η απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης του υπολογιστή πραγματοποιείται για να αποφευχθεί ζημιά και απώλεια δεδομένων. Το σφάλμα BSOD προκαλείται συνήθως από ένα ασταθές σύστημα μητρώου ή κατεστραμμένα αρχεία, όπως τα κατεστραμμένα αρχεία συστήματος που έχουν ως αποτέλεσμα σφάλματα εκκίνησης. Η […]

Το σφάλμα BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) “BOOTING IN SAFEMODE DSREPAIR” ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows XP, Vista, 2008 και Windows 7 και 8. Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν η ρύθμιση παραμέτρων BIOS (Basic Input / Output System) ασύμβατη με το πρότυπο ACPI (Advance Configuration and Power Interface) που υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα. Προκαλεί τον εκκινητή του υπολογιστή στην ασφαλή λειτουργία και εκτελεί αυτόματη απενεργοποίηση, προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά και απώλεια δεδομένων. Αυτό το σφάλμα BSOD προκαλείται επίσης από υλικό, περιφερειακά και προγράμματα οδήγησης συσκευών […]

Το σφάλμα BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) μπορεί να εμφανιστεί όταν ο υπολογιστής απενεργοποιηθεί απότομα κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows 2000, 2008, Vista και Windows 7 και 8. Η απότομη διακοπή λειτουργίας του υπολογιστή προκαλείται από μια προσπάθεια ενός οδηγού να γράψει σε ένα τμήμα μνήμης που ταξινομείται ως μόνο για ανάγνωση. Ο αυτόματος τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή εκτελείται για την προστασία του συστήματος από την απώλεια δεδομένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το σφάλμα BSOD προκαλείται από αποτυχίες στο υλικό μνήμης και μερικές φορές από ελαττωματικό πρόγραμμα οδήγησης συσκευής […]

Το σφάλμα BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) μπορεί να εμφανιστεί όταν ο υπολογιστής απενεργοποιηθεί απότομα κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows Vista, Windows 7 και 8 και τα Windows 2008. Αυτό σημαίνει ότι ένα ελαττωματικό πρόγραμμα οδήγησης συσκευής προσπάθησε να γράψει στην προσωρινή αποθήκευση που προστατεύεται μόνο για ανάγνωση του διαχειριστή διαμόρφωσης (CM). Η απότομη διακοπή λειτουργίας του υπολογιστή εκτελείται αυτόματα για να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το σφάλμα BSOD μπορεί να οφείλεται σε ελαττωματικές λειτουργίες που εκτελούνται από ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, μια πρόσφατα εγκατεστημένη […]

Το σφάλμα “BITLOCKER FATAL ERROR” BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows Vista, 2008 και Windows 7 και 8. Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν παρουσιάστηκε σφάλμα στο Bitlocker Drive Encryption από το οποίο απέτυχε να ανακτήσει . Η κρυπτογράφηση μονάδων δίσκου Bitlocker χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο AES για την προστασία κωδικοποιημένων δεδομένων και είναι υπεύθυνη για πλήρη κρυπτογράφηση δίσκων ή κρυπτογράφηση ολόκληρων τόμων. Αυτό το σφάλμα BSOD προκαλείται από κατεστραμμένα δεδομένα και δομές αρχείων. Παρουσιάζεται επίσης λόγω αλλαγών στο λογισμικό και τις εφαρμογές, αλλαγών […]

Η “ΤΕΛΙΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” (BSOD) (Blue Screen of Death) προκύπτει από το τερματισμό ενός ενεργού νήματος εκτελεστικού εργάτη χωρίς να περάσει από τον κωδικό. Το νήμα εργασίας ή το νήμα φόντου είναι μια διαδικασία που δημιουργείται για μια εργασία χωρίς αλληλεπίδραση χρηστών. Αυτό το σφάλμα BSOD προκαλείται συνήθως από ζητήματα και ασυμβατότητες με τις εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού, το υλικό και τα προγράμματα οδήγησης συσκευών. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό το μήνυμα οφείλεται στο πρόγραμμα chipset και τα προγράμματα οδήγησης οθόνης που δεν έχουν ενημερωθεί ή στην αποτυχία να εγκαταστήσετε […]

Το σφάλμα BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) “BC BLUETOOTH FAULT” ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows Vista, 2008 και Windows 7 και 8. Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, όπως συσκευή all-in- ένας εκτυπωτής, είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή. Ο απότομος τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή εκτελείται για την αποφυγή ζημιών και απώλειας δεδομένων. Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής Bluetooth επιτρέπει στο λειτουργικό σύστημα να επικοινωνεί με τη συσκευή Bluetooth και αντίστροφα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το σφάλμα BSOD προκύπτει όταν το απαιτούμενο πρόγραμμα οδήγησης λείπει […]

Όταν το πρόγραμμα οδήγησης ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) εντοπίσει μια ασυνέπεια στις ρυθμίσεις του BIOS (Basic Input / Output System) ή ένα σφάλμα σε μια διαδικασία συστήματος, η εφαρμογή BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) μπορεί να εμφανιστεί ή εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης. Το άμεσο κλείσιμο του υπολογιστή πραγματοποιείται για την αποφυγή σοβαρών λειτουργικών σφαλμάτων και ενδεχόμενης απώλειας σημαντικών δεδομένων. Το σφάλμα BSOD οφείλεται σε ασυμβατότητα μεταξύ του BIOS και του πρόσφατα εγκατεστημένου προγράμματος οδήγησης υλικού και συσκευής. Προκαλείται επίσης από ένα κατεστραμμένο ή παρωχημένο πρόγραμμα οδήγησης ή από ένα νεοεγκατεστημένο […]

Το σφάλμα BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) “AUDIT FAILED” ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows XP, όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή CrashOnAuditFail. Σημαίνει ότι το σύστημα απέτυχε όταν προσπάθησε να εκτελέσει έναν έλεγχο ασφαλείας. Αυτό το συμβάν συμβαίνει όταν το νέο αρχείο ασφαλείας έχει φτάσει στο καθορισμένο Μέγιστο μέγεθος καταγραφής και δεν επιτρέπει την καταγραφή των πληροφοριών ελέγχου. Αυτό το σφάλμα BSOD εμφανίζεται επίσης κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows 2000, NT και Server 2003, εάν το σύστημα έχει ρυθμιστεί με την επιλογή Do Not Overwrite […]

Το BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) του BIOS ενδέχεται να εμφανιστεί όταν το βασικό σύστημα εισόδου / εξόδου (BIOS) εντοπίσει μια δυσλειτουργία του υλικού του υπολογιστή ή κάποιο πρόβλημα με το εγκατεστημένο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής. Το ελαττωματικό στοιχείο αναγκάζει το σύστημα να επανεκκινήσει, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μη αποθηκευμένων δεδομένων. Αυτό το σφάλμα BSOD αναφέρεται μερικές φορές ως μήνυμα “Σταμάτημα” ή “Έλεγχος σφαλμάτων” και συνήθως εμφανίζεται όταν το BIOS ανιχνεύσει σφάλμα στο υλικό, όπως υπερθέρμανση των εξαρτημάτων και πηγή εσφαλμένης λειτουργίας. Αυτό το σφάλμα BSOD είναι επίσης γνωστό […]

Το σφάλμα BSAD (μπλε οθόνη του θανάτου) μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows XP, Vista, 2000, 2008 και Windows 7 και 8. Σημαίνει ότι το σύστημα έχει εντοπίσει μια κατάσταση καταχώρησης τραπέζι λαβής ασυνεπής ή σφάλμα σε ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής και πρέπει να τερματιστεί για να αποφευχθεί ζημιά και απώλεια δεδομένων. Αυτό το σφάλμα BSOD προκαλείται από διάφορους παράγοντες, όπως η ελαττωματική εκτέλεση ορισμένων διαδικασιών από πρόσφατα εγκατεστημένα προγράμματα, εφαρμογές και προγράμματα οδήγησης. Μπορεί επίσης να οφείλεται στη διαφθορά ορισμένων αρχείων λόγω δραστηριότητας κακόβουλου λογισμικού. […]

Το σφάλμα BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows XP, Vista, 2000, 2008 και Windows 7 και 8. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα αντιμετώπισε αποτυχία κατά τη διενέργεια του ελέγχου και πρέπει Αυτόματη απενεργοποίηση για την αποφυγή ζημιών και απώλειας δεδομένων. Αυτό το σφάλμα BSOD μπορεί να οφείλεται σε κατεστραμμένα αρχεία συστήματος και μη στατικό μητρώο συστήματος που προέκυψε από την ακατάλληλη διαγραφή των εφαρμογών, την ατελή εγκατάσταση του προγράμματος ή την ατελής κατάργηση της εγκατάστασης. Σε πολλές περιπτώσεις, το σφάλμα BSOD προκαλείται […]

Το σφάλμα BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) “STATUS SAM INIT FAILURE” ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης για τα Windows. Αυτό το σφάλμα BSOD εμφανίζεται συνήθως σε υπολογιστές που δεν συντηρούνται τακτικά, με αποτέλεσμα τα κατεστραμμένα ή ελλείποντα αρχεία συστήματος και την λανθασμένη διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος. Αυτό το σφάλμα BSOD αναφέρεται στην αποτυχία στην αρχικοποίηση του Διαχειριστή λογαριασμών ασφαλείας, ο οποίος αποτελεί μέρος του μητρώου των Windows που περιέχει μια βάση δεδομένων με ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης για το σύστημα. Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας διασφαλίζει ότι […]

Το σφάλμα “BOOTING IN SAFEMODE MINIMAL” BSOD (μπλε οθόνη θανάτου) ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows XP, Vista, 2000, 2008 και Windows 7 και 8. Αυτό το σφάλμα προκαλεί την εκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία χωρίς συνδέσεις δικτύου και άλλες υπηρεσίες, και την απότομη διακοπή λειτουργίας του υπολογιστή για να αποφευχθεί ζημιά και απώλεια δεδομένων. Το σφάλμα BSOD προκαλείται συνήθως από κατεστραμμένο αρχείο συστήματος των Windows. Τα κατεστραμμένα αρχεία συστήματος ενδέχεται να προκύψουν από περιπτώσεις όπως η ανάκτηση του συστήματος από επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού και […]

Περισσότερες θέσεις blog:

περιηγηθείτε ανά κατηγορία
Γενικός
Γενικό πληροφοριακό δημοσιεύσεις
Πώς να είναι
Βελτιστοποιήστε το βήμα του υπολογιστή σας από το βήμα
Infographics
Μεγάλη, λεπτομερείς γραφικές παραστάσεις
Πληροφορίες
Απόψεις του υπολογιστή, σχόλια και ειδήσεις
Συντήρηση
Κρατήστε τον υπολογιστή σας χωρίς αναβάθμιση
Ειδήσεις
Σχετικά με ReviverSoft και τα προϊόντα μας
Αρχάριος
Για τους αρχάριους χρήστες υπολογιστών
Βελτιστοποιήσεις
Κάνετε την εργασία στον υπολογιστή σας με λιγότερα λάθη
PC συμφόρησης
Στοιχεία του υπολογιστή που επιβραδύνει
Insights Γραμματεία
Πώς λειτουργεί το Windows Registry
ReviverSoft
Μάθετε τι νέο υπάρχει στο ReviverSoft
Των Windows 10
Χρησιμοποιείτε Windows 10; Δείτε συμβουλές και κόλπα ειδικά για εσάς.


Καρφιτσώστε το στο Pinterest

Επεξεργασία μετάφραση
Αυτόματη μετάφραση (Google):
Φόρτωση ...
Αντιγραφή στο συντάκτη
or Ακύρωση