เราพยายามที่จะ จำกัด วงเว็บไซต์ของเราในภาษามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่หน้านี้ในปัจจุบันคือเครื่องแปลโดยใช้ Google แปล ใกล้

ขยายค้นหาแฟ้ม

.gbr นามสกุลของไฟล์นามสกุล

ผู้พัฒนา: Ucamco
ประเภทไฟล์: Gerber File
คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณมีไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .gbr. ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .gbr สามารถถูกเปิดตัวโดยการใช้งานบาง เป็นไปได้ว่า .gbr ไฟล์ที่เป็นไฟล์มากกว่าข้อมูลเอกสารหรือสื่อซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้หมายถึงการจะดูที่ทั้งหมด

สิ่งที่เป็น .gbr ไฟล์

มีอยู่คนหนึ่งประเภทของไฟล์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเป็น .gbr นามสกุลไฟล์ นี้เป็นไฟล์เกอร์เบอร์ที่ .gbr เป็นรูปแบบแฟ้มส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม PCB หรือแผงวงจรพิมพ์ ในอุตสาหกรรมนี้วางออกนอกบ้านของการเชื่อมต่อไฟฟ้าเป็นงานทั่วไปและ .gbr ไฟล์ที่มีความจำเป็นเมื่อมันมาถึงงานนี้เพราะชิ้นส่วนของข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์เหล่านี้เป็นคำแนะนำที่สำคัญและรายละเอียดที่ช่วยในการขุดเจาะหรือโม่แผงวงจร . หลายโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างมุมมองและปรับเปลี่ยนการออกแบบดิจิตอลของซีบีเอสจะดำเนินการด้วยการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมนี้และส่วนใหญ่ของโปรแกรมเหล่านี้สามารถติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนรุ่นใช้กันอย่างแพร่หลายของ Microsoft Windows ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ Windows สามารถติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนในการที่จะเริ่มต้นเปิดการสร้างแก้ไขและดูเนื้อหาของไฟล์เหล่า GBR และไฟล์ที่รองรับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ที่ระบุใน .gbr ขยาย

วิธีการเปิด .gbr ไฟล์

เปิดตัว .gbr แฟ้มหรือไฟล์อื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยดับเบิลคลิกที่มัน ถ้าความสัมพันธ์ของแฟ้มของคุณจะถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องโปรแกรมประยุกต์ที่หมายถึงการเปิดของคุณ .gbr แฟ้มจะเปิดมัน มันเป็นไปได้ที่คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรแกรมที่ถูกต้องในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ .gbr ไฟล์ที่ยังไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับมัน ในกรณีนี้เมื่อคุณพยายามที่จะเปิด .gbr ไฟล์ที่คุณสามารถบอก Windows ที่แอปพลิเคที่ถูกต้องสำหรับแฟ้มที่ จากนั้นเปิด .gbr แฟ้มจะเปิดโปรแกรมที่ถูกต้อง คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ของแฟ้ม .gbr ข้อผิดพลาด

การใช้งานที่เปิดได้ .gbr ไฟล์

Gerbv

Gerbv

gerbv is a free viewer for Gerber RS-274X files, pick-and-place CSV files and Excellon drill files. It is a native Linux program, and runs on many common Unix systems. Its core functionality is in a separate library [libgerbv] to allow developers to include Gerber editing, parsing, rendering and exporting into other applications. gerbv software is affiliated to the gEDA Project, an umbrella organization devoted to developing free software for electronic design. The latest official release for gerbv is version 2.2.0. Gerber files are created by a PCB CAD tool such as gEDA Project’s PCB, and are used by manufacturers who produce printed circuit boards or PCBs. There are two standard types of Gerber files: The old format is RS-274D file that lacks aperture information and must be provided separately. The new format is RS-274X file that contains the aperture information. gerbv software will only display RS-247X files. gerbv runs on Linux native Unices and Linux systems. A beta-testing for an experimental Windows version is on its way. gerbv handles aperture macros up to 10 recursion levels. It supports operations in complex layers like knockout. It can display different drill files, pick-and-place files that should contain XYRS [X,Y, Rotation, placement Side] information, and held by a comma-separated ASCII [.csv] format. When built using Cairo, it can display Gerber layers in semi-transparent mode to easily visualize your board’s load. It analyzes and validates your Gerber’s code count, file syntax, aperture usage, etc. that is useful when your manufacturer is encountering problems with your files during the CAM stage of manufacturing your PCB. gerbv allows Gerber editing limited to object deletion when built using Cairo. It supports image panning and zooming [stepwise and outline] including image autoscale to fit the screen. It can simultaneously load multiple files and be shown on top of each other. It allows unlimited layers for simultaneous loading. You can change your layer order or stack using drag and drop. You can control display of individual layers using your checkbox. A pop-up color choice window lets you set colors of your layers, and you can change layer polarity [positive/negative display]. You can measure your image using tools gerbv provides. It supports 3 measurement units: mm, mil and inch. You can export layer images to PDF, PNG, PS and SVG formats within your GUI or via the command line switch [Cairo version only]. It can operate a reload [rereading all loaded files off disk] that is beneficial when you manually hack Gerber files. It can do scratch/negative draws. You can save a session into a project file. The project file saves all loaded filenames, color, stack up, etc. so you can reload all Gerber files easily in a later project.
Altium Designer

Altium Designer

Altium Designer is a type of EDA or ECAD software, which stands for electronic design automation that refers to tools that can be used for designing electronics like integrated circuits and printed circuit boards. Therefore, the Altium Designer is a software for printed circuit boards, but also extended for embedded software design, field-programmable gate array of FPGA software design, and library plus release management automation. One of the features of this software is its schematic capture module, which editing tool on electronic circuits is included that allows a user to manage edit schematic document, component library, and integrate other component distributors for data access and components search. This program also has hierarchical and multi-channel schematics, SPICE mixed-signal circuit simulation, and 3D editing of board. The printed circuit board or PCB design module allows a user or a designer to manage component footprint library, place component, trace routing manually and automatically, multi-channel routing or layout, and others.
GraphiCode GC-Prevue

GraphiCode GC-Prevue

The GraphiCode GC-Prevue is a freeware used as Gerber files viewer used in the PCB design and layout. A Gerber file is a data that carries the GBX file extension and contains computer controlled machines drawing output. Developed by Graphicode, it has the ability to view not only Gerber files but also DPF (Barco), Excellon, Sieb & Meyer, HPGL, and HPGL2. This software is ideally used by circuit board designers, assemblers, testers and fabricators in the PCB industry. Several functions of this application include measuring, quoting, revising, verifying and printing the entire design data. The software works by creating one work file from the combination of all the manufacturing files to allow a smooth transfer for the entire manufacturing process. GCPrevuePlus is another version but it is a commercial software and offers a more advanced function by allowing users to translate and edit Gerber files and conversion to DXF format.
PentaLogix ViewMate

PentaLogix ViewMate

The PentaLogix ViewMate is a freeware used for viewing Gerber files used in the PCB design and layout. The Gerber file is a data that controls the photo plotter which are primarily used for PCB production. The data contains descriptions of PCB components like copper layers, solder mask, legend, drill holes and others. Photoplotter is a mechanical machine that reveals the actualized image like monochromatic film through the help of a controlled light source and computer. This software is developed by Pentalogix, Inc. and offers three versions namely ViewMate Pro, ViewMate Deluxe and the freeware ViewMate with Smart DFM. Both Deluxe and Pro versions can be used not only by viewing Gerber files but also as Gerber editors. Aside from being able to view and edit Gerber files they are also capable of viewing Excellon drill files. However, the said applications are commercial ware bundled with one year of free updates.
PentaLogix ViewMaster

PentaLogix ViewMaster

The PentaLogix ViewMaster is a software used for pre-production of printed circuit board layout design. It is a graphical editor specifically used for Gerber, HPGL, Gyrex, Electromask and NC Drill data. The Gerber format is a description of several PCB images such as copper layers, solder mask, legend, drill holes, and others. The HPGL format is known as the Hewlett Packard Graphics Language that contains printed page description language. However Gyrex and Electromask are involve with the PCB components manufacturing. The NC drill data is also involved with describing and dictating where holes should be drilled in a printed board. This software was developed by Pentalogix Inc., formerly known as Lavenir Technology Inc. that offers full featured PCB design and Computer Aided Manufacturing software. Other software versions available include ViewMaster Plus, ViewMaster EZ and ViewMaster Pro. The company also involves not only in design of PCB layout but also in PCB assembly.

คำเตือน

ระวังไม่ให้เปลี่ยนชื่อนามสกุลใน .gbr ไฟล์หรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนประเภทของไฟล์ เพียง แต่ซอฟต์แวร์แปลงพิเศษที่สามารถเปลี่ยนไฟล์จากไฟล์ประเภทหนึ่งไปยังอีก

สิ่งที่เป็นนามสกุลของไฟล์หรือไม่

นามสกุลไฟล์เป็นชุดของสามหรือสี่ตัวอักษรที่ส่วนท้ายของชื่อไฟล์นั้นในกรณีนี้ .gbr. นามสกุลไฟล์ที่บอกคุณว่าชนิดของไฟล์ที่เป็นของ Windows และบอกสิ่งที่โปรแกรมสามารถเปิดได้ หน้าต่างมักจะร่วมโปรแกรมเริ่มต้นที่จะขยายแต่ละไฟล์เพื่อที่ว่าเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมที่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบางครั้งคุณสามารถได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FIX .gbr ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ สมัครสมาชิก FILE ASSOCIATION ERRORS

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของส่วนขยายของไฟล์ปัญหารีจิสทรีและเรียกคืนประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและปลอดภัย

ลอง Registry Reviver® ฟรี.

เริ่มต้นดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

แก้ไขส่วนขยายของแฟ้ม. gbr ใน ขณะนี้
ค้นหาและซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการเชื่อมโยงไฟล์ซึ่งป้องกันไม่ให้ไฟล์ประเภทนี้เปิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ
เริ่ม Fix Now
ติดตั้ง Registry Reviver®
Registry Reviver
คุณแน่ใจไหม?
ซ่อมแซมปัญหาส่วนขยายไฟล์บนพีซีของคุณ

ติดตั้งและลอง Registry Reviver สำหรับ Free!

ลดราคาฤดูร้อน!
ลดสูงสุด 40%

ในแพ็คเกจ Premium Suite พร้อมรับ Parallels Toolbox ฟรี!

บันทึก
40
%