Tylko dzisiaj
Zaoszczędź 80%
W pakiecie z okazji Czarnego Piątku
Cztery niesamowite produkty, jedna niska cena! Optymalizuj, naprawiaj i ulepszaj Twój komputer jednym kliknięciem!

SPIESZYĆ SIĘ! Ta umowa wygasa za...

00
godzina
:
00
minuta
:
00
druga
Staramy się zlokalizować na naszej stronie internetowej w tak wielu językach, jak to możliwe, jednak ta strona jest aktualnie maszyna przetłumaczony przy użyciu Google Translate. blisko

Błąd BOOTLOG_NOT_LOADED BSOD (niebieski ekran śmierci) może pojawić się podczas inicjowania w systemach Windows XP, Vista, 2000, 2008 oraz Windows 7 i 8. Oznacza to, że podczas uruchamiania systemu wystąpił problem z powodu braku ładowania niektóre pliki rozruchowe. Pliki rozruchowe mogą być uszkodzone lub brakuje ich, a zaimplementowane jest awaryjne wyłączenie komputera, aby zapobiec uszkodzeniu i utracie danych. Błąd BSOD jest zwykle spowodowany przez niestabilny system rejestru lub uszkodzone pliki, takie jak uszkodzone pliki systemowe, które powodują błędy uruchamiania. Obecność uszkodzonych plików destabilizuje system i powoduje błędy, gdy niezbędne łącza […]

Błąd “BOOTING IN SAFEMODE DSREPAIR” BSOD (niebieski ekran śmierci) może pojawić się podczas inicjowania w systemach Windows XP, Vista, 2008 oraz Windows 7 i 8. Ten błąd pojawia się, gdy konfiguracja BIOS (Basic Input / Output System) jest niekompatybilny ze standardem ACPI (Advance Configuration and Power Interface) obsługiwanym przez system operacyjny. To powoduje, że komputer uruchamia się w trybie awaryjnym i wykonuje automatyczne wyłączenie, aby zapobiec uszkodzeniom i utracie danych. Ten błąd BSOD jest również spowodowany przez sprzęt, urządzenia peryferyjne i sterowniki urządzeń, które są niezgodne z systemem operacyjnym. Ten […]

Komunikat “PRÓBA NAPISANIA DO PAMIĘCI” BSOD (niebieski ekran śmierci) może pojawić się, gdy komputer nagle się wyłączy podczas inicjowania w systemach Windows 2000, 2008, Vista oraz Windows 7 i 8. Nagłe zamknięcie komputera jest spowodowane przez próbę napisania przez kierowcę do segmentu pamięci, który jest sklasyfikowany jako tylko do odczytu. Automatyczne wyłączanie komputera jest wykonywane w celu ochrony systemu przed utratą danych. W większości przypadków ten błąd BSOD jest spowodowany przez awarie sprzętu pamięci, a czasami przez wadliwy sterownik urządzenia lub awarię sprzętu. Nieprawidłowe warunki pracy, takie jak wysokie ustawienia […]

Komunikat “PRÓBA NAPISANIA DO CM OCHRONA PRZECHOWYWANIA” BSOD (niebieski ekran śmierci) może pojawić się, gdy komputer nagle się wyłączy podczas inicjowania w systemach Windows Vista, Windows 7 i 8 oraz Windows 2008. Oznacza to, że wadliwy sterownik urządzenia próbował napisać do pamięci chronionej tylko do odczytu menedżera konfiguracji (CM). Nagłe zamknięcie komputera jest automatycznie wykonywane, aby zapobiec utracie danych. W większości przypadków ten błąd BSOD może być spowodowany przez nieprawidłowe operacje wykonywane przez sterownik urządzenia, nowo zainstalowaną aplikację lub aktualizację systemu operacyjnego. W niektórych przypadkach błąd ten spowodowany jest działaniem […]

Błąd “BITLOCKER FATAL ERROR” BSOD (niebieski ekran śmierci) może pojawić się podczas inicjowania w systemach Windows Vista, 2008 oraz Windows 7 i 8. Ten błąd pojawia się, gdy wystąpił błąd w szyfrowaniu dysku Bitlocker, z którego nie udało się odzyskać . Szyfrowanie dysków Bitlocker wykorzystuje algorytm AES do ochrony zakodowanych danych i jest odpowiedzialny za szyfrowanie całego dysku lub szyfrowanie całych woluminów. Ten błąd BSOD jest spowodowany przez uszkodzone dane i struktury plików. Dzieje się tak również z powodu zmian w oprogramowaniu i aplikacjach, zmian kolejności rozruchu systemu BIOS, które […]

Błąd “BŁĘDU AKTYWNEJ PRACY EXTERATORA” BSOD (niebieski ekran śmierci) wynika z zakończenia wątku aktywnego pracownika wykonawczego bez przechodzenia przez kod zaniku. Wątek roboczy lub wątek w tle jest procesem tworzonym dla zadania bez interakcji użytkownika. Ten błąd BSOD jest zwykle spowodowany problemami i niezgodnościami z zainstalowanymi aplikacjami, sprzętem i sterownikami urządzeń. W wielu przypadkach ten komunikat jest spowodowany brakiem aktualizacji chipsetu i sterowników wideo lub brakiem zainstalowania najnowszych aktualizacji i poprawek systemu operacyjnego. Ten błąd BSOD jest również znany jako “ACTIVE_EX_WORKER_THREAD_TERMINATION” i “Windows STOP 0x000000E9” Niektórzy użytkownicy zgłosili ten błąd […]

Błąd “BC BLUETOOTH VERIFIER FAULT” BSOD (niebieski ekran śmierci) może pojawić się podczas inicjowania w systemach Windows Vista, 2008 oraz Windows 7 i 8. Ten błąd pojawia się, gdy urządzenie obsługujące technologię Bluetooth, takie jak jedna drukarka jest podłączona do komputera. Nagłe wyłączenie komputera jest wykonywane, aby zapobiec uszkodzeniom i utracie danych. Sterownik urządzenia Bluetooth umożliwia komunikację systemu operacyjnego z urządzeniem Bluetooth i odwrotnie. W większości przypadków ten błąd BSOD pojawia się, gdy brakuje wymaganego sterownika lub jest on uszkodzony i gdy zainstalowany sterownik jest niezgodny z systemem operacyjnym. Ten […]

Komunikat “Niebieski ekran ACPI DRIVER DRIVER” może pojawić się, gdy sterownik ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) wykryje niespójność w systemie BIOS (podstawowy system wejścia / wyjścia) lub błąd w procesie systemowym, aplikacja lub zainstalowany sterownik. Natychmiastowe wyłączenie komputera zostało zaimplementowane, aby zapobiec poważnym błędom operacyjnym i możliwej utracie ważnych danych. Błąd BSOD jest spowodowany niezgodnością między systemem BIOS a nowo zainstalowanym sterownikiem sprzętu i urządzenia. Jest również monitowany przez uszkodzony lub przestarzały sterownik lub nowo zainstalowany sterownik, który jest niezgodny z zainstalowaną wersją systemu Windows. Ten błąd BSOD jest […]

Błąd “AUDIT FAILED” BSOD (niebieski ekran śmierci) może pojawić się podczas inicjowania systemu Windows XP, gdy włączona jest opcja CrashOnAuditFail. Oznacza to, że system nie powiódł się, gdy próbował wykonać audyt bezpieczeństwa. To zdarzenie ma miejsce, gdy dziennik zabezpieczeń nowy osiągnął określony maksymalny rozmiar dziennika i nie pozwala na rejestrowanie informacji audytu. Ten błąd BSOD pojawia się także podczas procesu inicjowania w systemach Windows 2000, NT i Server 2003, jeśli system jest skonfigurowany z opcją Nie zastępuj zdarzeń lub gdy opcja wybrana dla zawijania dziennika zdarzeń jest nadpisywana zdarzeniom starszym […]

BŁĄD BŁĘDU AKPI BIOS BŁĄD (niebieski ekran śmierci) może pojawić się, gdy podstawowy system wejścia / wyjścia (BIOS) wykryje awarię sprzętu komputerowego lub problem z zainstalowanym sterownikiem urządzenia. Błędny składnik wymusza ponowne uruchomienie systemu, co może spowodować utratę niezapisanych danych. Ten błąd BSOD jest czasami nazywany komunikatem zatrzymania lub sprawdzaniem błędów i zwykle pojawia się, gdy system BIOS wykryje awarię sprzętu, taką jak przegrzanie komponentów i wadliwie działające źródło zasilania. Ten błąd BSOD jest również znany jako “ACPI_BIOS_FATAL_ERROR” i “Windows STOP0x000000E0. Niektórzy użytkownicy systemu Windows XP zgłosili ten błąd BSOD, […]

Podczas uruchamiania systemu Windows XP, Vista, 2000, 2008 oraz Windows 7 i 8 może pojawić się błąd “Zepsute WYZYWANIE” BSOD (niebieski ekran śmierci). Oznacza to, że system wykrył niespójny stan wpisu tablicy uchwytów lub błąd w sterowniku urządzenia i musi się wyłączyć, aby zapobiec uszkodzeniu i utracie danych. Ten błąd BSOD jest spowodowany przez kilka czynników, takich jak błędne wykonanie niektórych procesów przez nowo zainstalowane programy, aplikacje i sterowniki. Przyczyną może być również uszkodzenie niektórych plików spowodowane działaniem szkodliwego oprogramowania. Ten błąd BSOD jest również znany jako “BAD_EXHANDLE” i “STOP […]

Błąd “AUDIT FAILURE” BSOD (niebieski ekran śmierci) może pojawić się podczas inicjalizacji w systemach Windows XP, Vista, 2000, 2008 oraz Windows 7 i 8. Oznacza to, że system napotkał błąd podczas przeprowadzania audytu i musi automatyczne wyłączanie, aby zapobiec uszkodzeniom i utracie danych. Ten błąd BSOD może wynikać z uszkodzonych plików systemowych i niestabilnego rejestru systemu, które wynikały z nieprawidłowego usunięcia aplikacji, niekompletnej instalacji programu lub niekompletnej deinstalacji. W wielu przypadkach błąd BSOD jest spowodowany przez uszkodzenie plików systemowych i plików danych w związku z działaniem złośliwego oprogramowania i niewłaściwymi […]

Błąd “STATUS SAM INICJI INICJI” BSOD (niebieski ekran śmierci) może pojawić się podczas inicjowania systemu Windows. Ten błąd BSOD zwykle występuje na komputerach, które nie są regularnie konserwowane, co prowadzi do uszkodzenia lub braku plików systemowych i błędnej konfiguracji systemu operacyjnego. Ten błąd BSOD odnosi się do niepowodzenia w inicjalizacji Menedżera kont zabezpieczeń, która jest częścią rejestru systemu Windows, która zawiera bazę nazw użytkowników i haseł do systemu. Ta funkcja bezpieczeństwa zapewnia, że ​​wprowadzona nazwa użytkownika i hasło są zgodne z kombinacją wymienioną w bazie danych, co pozwala użytkownikowi uzyskać […]

Błąd “BOOTING IN SAFEMODE MINIMAL” BSOD (niebieski ekran śmierci) może pojawić się podczas inicjowania w systemach Windows XP, Vista, 2000, 2008 oraz Windows 7 i 8. Ten błąd powoduje uruchomienie komputera w trybie awaryjnym bez połączeń sieciowych i innych usług oraz nagłe wyłączenie komputera, aby zapobiec uszkodzeniom i utracie danych. Błąd BSOD jest zwykle spowodowany przez uszkodzony lub uszkodzony plik systemu Windows. Uszkodzone pliki systemowe mogą wynikać z takich przypadków, jak przywrócenie systemu przed złośliwym oprogramowaniem i atakami spyware, niekompletne odinstalowywanie programów, niepełne instalacje oprogramowania, niewłaściwe metody usuwania aplikacji i […]

Błąd BSP “Błąd nieostry w dostępie do AGP” może pojawić się, gdy GPU (jednostka przetwarzania grafiki) lub jednostka przetwarzania wizualnego, która przyspiesza tworzenie obrazów, dokonała nieautoryzowanej manipulacji lub zmiany w pamięci AGP (Accelerated Graphics Port) . Wskazuje na błąd lub problem z zainstalowanym sterownikiem wideo lub przestarzałym systemem BIOS (Basic Input / Output System). W większości przypadków tego błędu BSOD zainstalowany sterownik wideo nie jest właściwie testowany lub nie jest podpisany. Ten błąd BSOD lub komunikat o zatrzymaniu systemu Windows powoduje utratę niezapisanych dokumentów i wzywa użytkownika do ponownego uruchomienia […]

Inne posty na blogach:

przeglądać według kategorii
Ogólny
Ogólne wiadomości informacyjne
Jak jest
Optymalizacja komputera krok po kroku
Infografiki
Duże, szczegółowe prezentacje graficzne
Informacja
Opinie komputerowe, komentarze i wiadomości
Utrzymanie
Chronić komputer bez aktualizacji
Aktualności
O ReviverSoft i naszych produktów
Nowicjusz
Dla początkujących użytkowników komputerów
Optymalizacje
Twoja praca komputera z mniejszą ilością błędów
Wąskie gardło PC
Elementy komputera, z którymi zwalniać
Wgląd do rejestru
Jak działa rejestru systemu Windows
ReviverSoft
Dowiedz się, co nowego w ReviverSoft
System Windows 10
Czy używasz systemu Windows 10? Zobacz wskazówki i wskazówki specjalnie dla Ciebie.


Przypnij na Pintereście

Edytuj tłumaczenie
Tłumaczenie maszynowe (Google):
Ładowanie ...
Skopiuj do edytora
or Anulować